Zorientowani na potrzeby klientów
Nasze doświadczenie i gotowość do podejmowania wyzwań gwarancją Twojego spokoju.
Ciągły monitoring Twoich systemów
Kiedy Ty wypoczywasz, my stale monitorujemy sprawność Twojego systemu.
Nowoczesne rozwiązania w Twoim zasięgu.
Serwis sprzętu i oprogramowaia


Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Zastosowanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie nierozerwalnie związane jest z procesami gromadzenia, przchowywania i przetwarzania informacji. Zarówno sprzęt służący przetwarzaniu, jak i same informacje stanowią majątek firmy. Dane gromadzone i przetwarzane przez lata działalności posiadają oromną, trudną do oszacowania wartość. Ponaddto, dane te mogą zwierać nformacje stanowiące tajemnecę firmową, jak również podlegać ustawowej ochronie, jak na przykład dane osobowe.

Powszechie wiadomo, że przedsiebiorstwa, śzczególnie te małe, dysponując ograniczonym budżetem nie przywiązują należytej uwagi do ochrony swoich zasobów elektronicznych. Firma ComPro Consulting wychodząc ze swoją oferą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw między innymi proponuje wykonanie:

  • przeglądu - audytu posiadanych zasobów pod koątem ich bezpieczeństawa,
  • sporządzenia protokołu z wyszczególnieniem obszarów wrażliwych i podatnych na zagrożenia,
  • wskaże sposoby i możliwości ochrony przy zaangażowaniu adekwatnym do potrzeb nakładów,
  • opracuje i wdroży niezbedne procedury postepowania w celu unknięcia zagrożeń, w przypadku wystąpenia awarii, wzonowienia pracy po wystąpieniu awarii, 
  • dostarczy wdroży niezpędny sprzęt, technologię i oprogramowanie służące poprawie bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo i ochrona informacji w służbie zdrowia