Zorientowani na potrzeby klientów
Nasze doświadczenie i gotowość do podejmowania wyzwań gwarancją Twojego spokoju.
Ciągły monitoring Twoich systemów
Kiedy Ty wypoczywasz, my stale monitorujemy sprawność Twojego systemu.
Nowoczesne rozwiązania w Twoim zasięgu.
Serwis sprzętu i oprogramowaia


Outsourcing IT

Pojęcie "outsourcing" pochodzi wprost z języka angielskiego, jako skrót słów "outside-resource-using". Pojęcie to zostało użyte po raz pierwszy w 1979 r, natomiast ogólna koncepcja jako idea biznesowa została zdefiniowana już w 1923, kiedy to Henry Ford stwierdził że:

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to w ogóle robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my"

Wobec powyższych założeń Outsourcing oznacza, więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, niezwiązanej bezpośrednio z  firmą zleceniodawcy, ale specjalizującej się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych.

Oferujemy dostosowane do wymagań Klientów odpowie umowy Service Level Agreement (SLA) zapewniające zoptymalizowanie czasu dostępu oraz kosztów utrzymania odpowiednich usług IT:

Zapobieganie awariom

 • zarządzanie środowiskiem IT na zlecenie Klienta
 • zdalne monitorowanie wydzielonych usług IT
 • audyty i inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania
 • okresowa konserwacja sprzętu

Projektowanie rozwiązań

 • usługi związane z analizą zasobów i potrzeb klienta
 • projektowania architektury rozwiązań integracyjnych
 • realizację wdrożeń o charakterze pilotażowym
 • wdrożenie docelowych funkcjonalności
 • zarządzania projektami powierzonymi przez Klienta

Naprawa sprzętu

 • doraźne usługi serwisowe między innymi serwerów, notebooków, drukarek, zasilaczy awaryjnych
 • pośredniczenie w reklamacjach skierowanych do Producentów

Dzierżawa sprzetu i oprogramowania

 • doraźne usługi serwisowe między innymi serwerów, notebooków, drukarek, zasilaczy awaryjnych
 • pośredniczenie w reklamacjach skierowanych do Producentów