Outsourcing IT

Drukuj

Pojęcie "outsourcing" pochodzi wprost z języka angielskiego, jako skrót słów "outside-resource-using". Pojęcie to zostało użyte po raz pierwszy w 1979 r, natomiast ogólna koncepcja jako idea biznesowa została zdefiniowana już w 1923, kiedy to Henry Ford stwierdził że:

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to w ogóle robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my"

Wobec powyższych założeń Outsourcing oznacza, więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, niezwiązanej bezpośrednio z  firmą zleceniodawcy, ale specjalizującej się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych.

Oferujemy dostosowane do wymagań Klientów odpowie umowy Service Level Agreement (SLA) zapewniające zoptymalizowanie czasu dostępu oraz kosztów utrzymania odpowiednich usług IT:

Zapobieganie awariom

Projektowanie rozwiązań

Naprawa sprzętu

Dzierżawa sprzetu i oprogramowania