Zorientowani na potrzeby klientów
Nasze doświadczenie i gotowość do podejmowania wyzwań gwarancją Twojego spokoju.
Ciągły monitoring Twoich systemów
Kiedy Ty wypoczywasz, my stale monitorujemy sprawność Twojego systemu.
Nowoczesne rozwiązania w Twoim zasięgu.
Serwis sprzętu i oprogramowaia


Infrastruktura IT

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jest warunkiem właściwego wykorzystania wszystkich zasobów firmy. Przedsiębiorstwa podążając za zmianami na rynku inwestują w nowe technologie, nie zawsze jednak optymalnie z nich korzystając.

Właściwa analiza potrzeb, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań, redukuje błędy przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania lub modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej a tym samym wpływa znacznie na redukcję kosztów wprowadzanych zmian.

Mając wieloletnie doświadczenie na rynku informatycznym proponujemy naszym Klientom działania mające na celu poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstwa. Doradzamy w utrzymaniu właściwego balansu między kosztami pozyskania a dalszą inwestycją związaną z instalacją, użytkowaniem i utrzymaniem zasobów informatycznych firmy.

Redukcja kosztów infrastruktury informatycznej

 • Analiza struktury wykorzystania zasobów informatycznych
 • Outsourcing zasobów,
 • Dobór i optymalizacja technologii oraz urządzeń
 • Redukcja przestojów
 • Zmniejszenie kosztów utrzymaniowych

Redukcja kosztów telekomunikacyjnych

 • Analiza i optymalizacja struktury usług telekomunikacyjnych
 • Dobór dostawców usług telefonicznych i transmisji danych
 • Wsparcie w procesie negocjacji stawek
 • Dobór technologii
 • Optymalizacja i efektywne wykorzystanie sieci rozległej
 • Konwergencja usług danych i głosu

Automatyzacja pracy

 • Analiza procesów
 • Automatyzacja zadań
 • Dobór technologii i zasobów
 • Zwiększenie produktywności.