Optymalizacja kosztów

Jak zracjolonalizować koszty?

Zastosowanie technologii informatycznych, jako narzędzi wspierjących procesy i zdarzenia gospodarcze, zachodzące w przedsiębiorstwie, stanowi istotną pozycję w budżecie firmy, Budowa infrastruktury technicznej, zakup i wdrożenie oprogramowania utrztymanie sprawności posiadanych systemów wiąże się koniecznością  ponoszenia określonych, nierzadko wysokich kosztów. Koszty o których mowa, są policzalne i wpłyają w znaczący sposób na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Czy tak być musi? Istniej wiele sposobów optymalizacji i redukcji wspomnianych kosztów.

Outsourcing kadr

Outsourcing kadr informatycznych pozwala na realizację procesów związanych z obslugą informatyczną bez konieczności ponoszenia kosztów wynikających z zatrudnianiania, szkolenia i dokształcania specjalistów IT. Powierzenie zadań wysokokwalifkowanym, doświadczonym specjalistom, pozwala uzyskać maksymalną wydajnść pracy przy realizacji zadań o specjalistycznym charakterze. Outsourcowanym specjalistom można powierzyć między innymi: 

  • - wykonanie prac wdrożeniowych,

  • - zadań programistycznych

  • - administrowanie ifrastruktutrą teleinformatyczną. 

 

Outsourcing usług

Ne wszystkie z usług, z któryh firma korzysta na codzień musi być fizycznie zlokalizowana w jej strukturach. Nikt nie zostaje przecież operatorem telekomunikayjnym chcą mieć dostęp do sieci Internet. Analogicznie wygląda sprawa z pocztą elektroniczną. Utrzymywanie serwera pocztowego czy też serwera WWW na własną rękę nie potrzebnie generuje koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Taka koniecznść występuje niezmiernie rzadko i jest podyktowana czesto ważnym interesem firmy. Warto więc unikając zbędnych kosztów korzystać z usług hostingowych. Operatorzy świadczący takie usługi udostępniają w przystępny sposób posiadane zasoby. Ponaddto dbają o utrzymanie sprawności technicznej zapewniając wysoką dostępość świadczonych usług. 

 

Optymalizacja infrastruktury

Słowo optymalizacja na stałe zagościło w słowniku pojęć związanych z biznesem. Jego znaczenie odnosi się również do obszarów wiązanych z technologiami IT. Jest nierozerwalnie związane z zagadnieniami redukcji kosztów, wydajności oraz niezawodności systemów informatycznych. Przystępując do procesów optymalizacyjnych należy wziąć pod uwagę wiele wątków powiązanych, których  wzajemne odziaływanie wpływa na doskonałość zastosowanych rozwiązań. Optymalizacja infrastruktury IT jest procesem złożonym o charakterze ciągłym podobnie, jak postęp technologiczny.  Ważnym elementem analizy preprocesowej jest wykonanie rzetelnego przeglądu i inwentataryacji zasobów. Celowo nie używamy pojęcia "audyt", gdyż brzmi ono złowrogo.